BACK TO BASICS

WAT DOEN WIJ?

Deze diensten zetten wij in om doelen te bereiken.

MANAGEMENT

Als (interim) manager stuur ik vanuit betrokkenheid. Hard op de afspraken, zacht op de relatie. Binnen organisaties werken mensen samen aan het bereiken van gemeenschappelijke doelen, het creëren van toegevoegde waarde. Deze mensen staan in mijn aanpak dan ook centraal, en in veel mindere mate systeemaspecten als processen, procedures structuren etc. Vanuit herkenbare en concrete doelen werken naar de gewenste situatie.

TRAINING

k vind het heerlijk om met mensen (zowel individu als groepen) aan de slag te gaan. Samen ontdekken wat ontwikkelen nu echt is. Ik gebruik hiervoor geen kant en klare modules. Ik maak gebruik van een breed scala aan trainingsvormen gecombineerd met mijn opgedane kennis en ervaringen. Op basis hiervan wordt aan de hand van de kenmerken van de groep / individu en het gewenste gedrag een maatwerk training ontwikkeld.
Als docent vind ik het leuk om lesmodules te ontwikkelen, les te geven en studenten te begeleiden. Hier leer ik zelf immers ook veel van. Het vergaren en overbrengen van kennis, het coachen van studenten en het zo veel mogelijk interactief lesgeven zijn zaken die ik enthousiast en soms op geheel eigen wijze uitvoer.

ADVIES

Als adviseur ben gericht op het vooraf afstemmen en afspreken van de opdracht, en ben hierbij alert op de stakeholders op de voor en achtergrond. Vanuit de afgestemde opdracht wordt dan gericht gewerkt aan het behalen van het eindresultaat. Mijn adviezen zijn concreet toepasbaar, gebaseerd op gedegen onderzoek en helder geformuleerd. Uitgangspunt hierbij is dat vanuit de goed afgestemde opdrachtformulering, het onderzoek en de heldere onderbouwing het advies feilloos is.

CONFERENTIE

Halfjaarlijks organiseren wij een conferentie ter inspiratie en bevordering van de professionaliteit in de Facilitaire branche.

Hans de wit

"Ik kijk uit naar elke ontmoeting"
"Als de bestemming duidelijk is, zal de kans om te verdwalen erg klein zijn"

Ik heb me de afgelopen jaren mogen en kunnen ontwikkelen tot een inspirerende persoonlijkheid, die vanuit een grote betrokkenheid en verbondenheid met de opdracht en organisatie / opdrachtgever samen werkt aan het bereiken van de gewenste doelstellingen. In de horeca heb ik de de basisbeginselen van gastvrijheid, hard en samenwerken ingestampt gekregen, hierna volgde een carrière in de commerciële dienstverlening. Daar heb ik veel ervaring opgedaan met werken met verschillende culturen, de eerste inzichten in leiderschap opgedaan en geleerd welke wijze van adviseren mij het beste ligt.

De stap naar de publieke sector was een bewuste keuze, leren omgaan met weerbarstige culturen, macht en veranderingen waren hier de doelen. In deze periode hheb ik ook diverse opleidingen doorlopen om mijn theoretische kennis te vergroten en middels toepassing eigen te maken.  Hier heb ik mijn eigen visie op leiderschap, organiseren en veranderen ontwikkeld.

In deze periode is ook de passie voor het ondernemen opgekomen. Double U Facility is in  2010 eerste instantie opgericht om mijn passie voor het vergaren en overbrengen van kennis en vaardigheden te combineren met het zijn van creatieve deeltijd ondernemer.

In 2014 heeft ik besloten om de ontwikkelde visie, kennis en vaardigheden vanuit Double U Facility als full time ondernemer te delen en verder te ontwikkelen.

In de afgelopen jaren heb ik ook de nodige feedback mogen ontvangen welke als volgt is samen te vatten:

“Hans is enthousiaste en deskundig  op zijn vakgebieden. Hij heeft een visie op dienstverlening en leiderschap, durft afwijkende standpunten te verdedigen, maar is ook loyaal en constructief. Hans kijkt vanuit verschillende perspectieven, abstraheert makkelijk en is bovendien een prettig en aimabel mens om mee samen te werken”

  • BESLISSER
  • VEILIG EN VERTROUWD
  • BEREKENEND
  • SOCIAAL
Geuploade afbeelding

Sponsoring RKVV JO 11-2

Als kleding sponsor zijn wij nauw betrokken bij een jeugdelftal van de plaatselijke voetbal vereniging. Samen spelen, talent ontwikkelen, respect en plezier zijn de drijfveren om te willen steunen omdat de wereld sociaal wat mooier kan worden als de ruimte hiervoor aanwezig is.

ervaringen

Zo zien anderen mij

BLOG

Meningen, meimeringen, frasen en gedachten ontstegen uit het brein